Ručni posipač soli


Ručni posipač soli namenjen je za posipanje pešačkih staza, trotoara i drugih manjih površina industrijskom solju ili sličnim materijalima koji se koriste za otapanje leda u cilju sprečavanja klizanja pešaka i vozila.

Princip posipanja po uzoru je na vučene kamionske čistače kod kojih se doziranje materijala za posipanje ostvaruje preko bregastog vratila na koje naležu gumene trake pritisnute lisnatim oprugama. Ovaj sistem obezbeđuje posipanje u vidu trake, tako da materijal ne pada po vozilima ili pešacima koji se kreću u zoni posipanja. Posipač je urađen u vidu ručnih kolica sa dva točka tzv “japaner”.

Posipač se sastoji od:

1. Sanduka za materijal za posipanje,

2. Točkova za kretanje posipača,

3. Mehanizma za doziranje materijala

4. Komandnih poluga za uključivanje- isključivanje i regulaciju količine posipanja 5. Ručice za guranje posipača

6. Rude za vučenje posipača lakim vozilima (,,kvad” manjih snaga i sl.) opciono Na poseban zahtev.

 

Sanduk za materijal za posipanje izrađen je od čeličnog lima postupkom TIG zavarivanja i zaštićen kvalitetnim premazima.

Donji deo sanduka izrađen je od lima debljine 4 mm i u njemu su smešteni pogonski i radni organi posipača

Bočne stranice izrađene su od lima 3 mm a čeone u kombinaciji lima od 2 i 3 mm. Na gornjoj strani sanduka urađeno je ojačanje od okruglih cevi debljine 18 mm.

U donjem delu sanduka nalaze se dve gumene trake od kojih jedna naleže sa gornje strane bregastog dozatora, a druga sa spoljnje strane uz pomoć lisnatih opruga pritiska dozator.

Za sprečavanje kvašenja materijala za posipanje na gornji deo sanduka postavlja se zaštitni “poklopac” od ceradnog platana.

Točkovi za kretanje posipača nalaze se na zajedničkom vratilu, koje prolazi kroz bregasti dozator a uležišteno je sa dve ležajne jedinice. Desni točak posipača obezbeđuje pogon za radne organe, a levi točak je slobodno okretan. Točkovi se vezuju za glavčine sa po dva zatvorena kotrljajna ležaja.Točkovi su sa pneumaticima sa 4 platna dimenzija 3.5-8 D 70.

Mehanizam za doziranje materijala sastoji se od specijalne uključno – isključne spojnice, lančanog prenosa sa spojnice na vratilo “razbijača”, bregastog dozatora i razbijača grudvastog materijala.

 

Komandne poluge namenjene su za, jedna za uključivanje i isključivanje radnih organa a druga za regulaciju količine posipanja.

Ručice za guranje posipača sastoje se od dela koji je vezan na sanduk posipača i montažno demontažnih ručica za guranje.

Na donjem delu nosača ručica vezanih na sanduk nalaze se oslonci za oslanjanje posipača kada se ne koristi i pri punjenju materijalom za posipanje. Deo rude koji je demontažan izrađen je od okrugle čelične cevi 3/4″ ima mogućnost pomeranja u cilju podešavanja visine ručice od tla.

Ruda za vučenje posipača lakim vozilima predstavlja opciono rešenje koje se isporučuje na poseban zahtev kupca (nije uključeno u osnovnu ponudu).

 

Tehničke karakteristike

 

1. Dimenzije

– Širina 900mm

– Dužina sa ručicom za guranje750mm

– Dužina sa ručicom za guranje1250mm

– Visina700mm

2. Zapremina sanduka za materijal za posipanje70l

3. Težina praznog posipača65kg

4. Maksimalna nosivost posipača100kg

 

 

Ručni posipač soli možete poručiti na Mob: +381 (63) 500-381